Overmester Sigmund Ekse, Stor-representant Alf Urdshals og tidligere leder og initiativtaker Steinar Urdshals kom med den flott gaven som skal gå til utstyr i den nye hagen ved senteret.

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier og har som motto Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. De har bestemmelser om sosialt utadrettet arbeid og humanitær innsats, både sentralt og lokalt.

Felles verdier

- Representanter kjenner godt til senterets arbeid og ser at mange av verdiene har vi felles, sier Ingeborg Skjervum, avdelingsleder for aktivitetssentrene i Harstad kommune

 Aktivitetssentrene i Harstad kommune er lokale samlingspunkt for pensjonister med fokus på sosialt fellesskap, folkehelse og aktiviteter. Sentrene skal fremme fysisk og psykisk helse og forhindre ensomhet og isolasjon, tilby hjemmelaget mat og være en sosial og trygg møteplass.

- Dette var grunnen til at vi ville støtte arbeidet som velforeningen driver. Vi ser at mange pensjonister trives her og det er en god plass å være, sier Ekse og Urdshals.

Humanitære formål

Utenom å støtte lokalt så har logen med jevne mellomrom såkalte landssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. Gjennom årenes løp har det vært skaffet til veie betydelige beløp, til forskjellige humanitære formål.

Den siste Landssaken har vært innsamling for finansiering av RS Odd Fellow III.  Odd Fellow har samlet inn godt over sin målsetting på 25 millioner av de 40 millionene redningsskøyta kostet.

Båten var på signingsferd langs kysten, og var innom Harstad 24. mai. «Odd Fellow III» er nå stasjonert i Bodø/Træna. Det største løftet så langt er imidlertid finansieringen av Odd Fellow barnebyen i El Salvador.

Hage

Velforeningen ved Sama Kafe og aktivitetssenter har og har hatt mange prosjekter.

- Akkurat nå jobbes det med å få opparbeidet en hage på nordsiden av senteret, og gaver som dette kommer godt med, sier leder for velforeningen Laila Losvik.  Hun og resten av styret var til stede under overrekkelsen av gavesjekken, og var svært takknemlig for gaven og de gode ordene. Pengene vil gå til et treningsapparat for godt voksne.

- Vi vil gjerne dele Odd Fellows leveregel:

«Alt hva I vil at andre

skal gjøre mot eder

det gjør og I mot dem»