Gründerfondet kommer i tillegg til det årlige næringsfondet. Totalt skal to millioner kroner deles ut fra fondet i løpet av to år.

- Vi håper at gründere ønsker å presentere sine ideer og søke det nye gründerfondet, sier næringsrådgiver Per-Åge Nygård i Harstad kommune, som administrerer fondet.

Formål

- Formålet med fondet er å lokke fram kreativiteten som vi vet finnes i Harstad. Vi ønsker å skape grobunn for fremtidig næringsliv, fra idéer med ingen eller lav innovasjonsgrad til teknologi-idéer, sier Nygård.

Fondet har derfor et bredt fokus, og ønsker søknader fra folk med idéer og prosjekter innenfor kjøp/salg, produktutvikling, tjenesteproduksjon, kultur, reiseliv, miljø og samfunn.

Bakgrunn

Etter Telenors nedleggelse av kundesenteret i Harstad fikk kommunen tilgang til midler for å utvikle gründervirksomhet, og derigjennom nye arbeidsplasser.

- Rett etter vedtaket om nedleggelse ble det jobbet med mulige interessenter som kunne tenke seg å ta over lokaler og ansatte i ny virksomhet, men dette lyktes ikke. Vi ønsket å beholde arbeidsplassene i kommunen, men når vi ikke kom i mål med det arbeidet, inngikk vi en overgangsavtale med Telenor som blant annet sikret det som nå heter «Harstad gründerfond». Tanken er å kunne tildele midler til de som vil etablere egen bedrift. Vi oppmuntrer tidligere Telenor-ansatte til å søke, men fondet er søkbart for alle, sier Nygård.

Veiledning

Harstad kommunes bidrag er å veilede søkere og etterhvert de som får midler. Næringsrådgiver Per-Åge Nygård veileder også søkere til kommunens næringsfond.

- Vi har sett en reduksjon i de fylkeskommunale bevilgningene til kommunens næringsfond, og er derfor glade for mulighetene som nå åpner seg i Harstad gründerfond, sier Nygård, og legger til at det er givende å veilede mennesker som er i en oppstartsfase.

- Gründere er ofte sårbare i startfasen, og økonomisk hjelp samt tilgang på kompetanse er veldig viktig.

Løpende søknadsfrist

Søknadsfrist er løpende. Behandling av søknader og tildelinger vil foregå fire ganger årlig, og første behandlingsrunde starter nå i august. Fondet er private midler, og kan støtte inntil 50% av prosjektet. Søker må bidra selv med enten egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to. Fondsmidlene kan kombineres med offentlige midler.

Søknadsprosessen foregår via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Lurer du på om du kan søke? Ta kontakt med Per-Åge Nygård i næringsavdelingen i Harstad kommune.

Per-Åge Nygård
Næringsrådgiver
Mobil +47 907 67 533
per-age.nygard@harstad.kommune.no