Chris kommer fra jobben som oppvekstsjef i Kvæfjord kommune der han var en del av administrasjonssjefens ledergruppe.  I det ligger også rollen som overordnet skolefaglig ansvarlig. Chris er allerede en del av det interkommunale samarbeidet knyttet til skoleutvikling i Sør-Troms.  Det  betyr at han også er inne i ledelsen av skolereformen Fagfornyelsen i kommunene.