Til sammen 30 personer har den siste måneden fått påvist positiv covid-19-test i Harstad. 23 av de smittede settes i sammenheng med hverandre og er et resultat av intern smitte. Syv er sporet som importsmitte. I neste uke kan vi endelig konkludere om vi har slått ned utbruddet eller ikke.

Importsmitte

Vi har sett en kraftig økning av importsmitte de siste 17 dagene med sju tilfeller; de fleste fra regioner i Norge med stort smittetrykk. Dette er en bekymringsfull utvikling og viser at reiseaktiviteten fortsatt er for stor. Nedstengning i Oslo har medført at flere studenter har kommet hjem tilbake til Harstad.
Fortsatt reiseaktivitet og stort smittetrykk i store byer sørpå og i Tromsø gjør at sannsynligheten for uoppdaget pågående intern smitte i Harstad akkurat nå vurderes som middels.

Positive tester

Vi forventer flere positive tester hos nærkontaktene i smitteutbruddet, samt at vi får jevnlige positive prøver som følge av innenlands reiseaktivitet. Derfor er det stor sannsynlighet for at vi kommer til å få økende smitte i ukene fremover, på grunn av importsmitte fra regioner med høyt smittetrykk.

Gult nivå

Vi er fortsatt på gult tiltaksnivå for skolene og barnehagene i Harstad. Siden vi ikke har hatt involverte videregående elever i vårt utbrudd, anbefales det ikke at videregående skole går til rødt tiltaksnivå.

Anbefalingene

I tillegg til TISK- strategien (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene) anbefaler lokal smittevernmyndighet at de lokale anbefalingene og tiltakene forlenges ytterligere i sju dager, frem til 21. november.

  • Alle må i størst mulig grad oppholde seg hjemme. Ved helt spesielle anledninger kan du invitere hjem maksimalt fem personer.
  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Hjemmekontor kan vurderes for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
  • Forsterkede tiltak i sykehjem forlenges, nivå 2 (av3).
  • Det anbefales å holde færre fysiske møter på jobben.
  • Alle i serveringsbransjen anbefales å føre gjestelister manuelt eller digitalt.
  • Voksne og skoleelever over 12 år anbefales å bruke munnbind på buss eller annen kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
  • Regjeringen ber kommuner som opplever høyt smittetrykk om å sette videregående skoler i rødt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen. Vi har foreløpig ikke hatt noen involverte elever fra videregående skole i vårt aktuelle smitteutbrudd. Det vurderes at smitteutbruddet nå er i en mer oversiktlig fase. Lokal smittevernmyndighet anbefaler ikke at tiltaksnivået for videregående skoler i Harstad heves til rødt nivå. Dette vil kunne endres på kort varsel dersom situasjonen skulle endre seg. 
  • Anbefalinger om fritidsaktiviteter de neste 7 dager: Barn og ungdom under 20 år bør fortsatt kunne delta på fritidsaktiviteter. Dersom de deltar på flere fritidsaktiviteter, bør foreldrene gjøre en vurdering av om barnet/ungdommen skal begrense seg til bare en aktivitet. Dette for å begrense antall nærkontakter per uke. Voksne over 20 år bes være ekstra oppmerksomme på rådene i veileder for smittevern for idrett og særforbundenes egne veiledere.  

I tillegg kommer en ny anbefaling:

  • Alle som kommer tilreisende til Harstad og kommer fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for Covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. Vi anbefaler at du er i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. PS! Dersom de har symptomer, skal de selvfølgelig være i karantene inntil prøvesvar foreligger.

Se gjeldene tiltak og anbefaliner her