Beskrivelse av enheten

For nærmere info kontakt enhetsleder Heidi A. Johnsen.

Enhetsleder: Heidi A. Johnsen
Mobil: 974 63 100
E-post: heidi.johnsen@harstad.kommune.no