Medkila IL, IF Kilkameratene og kommunen synes erfaringene med snart to ukers aktivitet etter «Koronareglene» på Harstad stadion for lag fra 15 år og oppover er gode. Klubbene og Harstad kommune åpner derfor for trening også for aldersbestemte lag fra 12 år og oppover (det vil si fra og med 08 og eldre). Medkila IL og IF Kilkameratene vil la aldersbestemte lag i andre klubber få inntil en gratis økt i uken på deres anlegg. Aldersbestemte lag har gratis treningstid på kommunale anlegg. Det er viktig at koronaretningslinjene fra Norges Fotballforbund følges.

Lagene vil få melding fra sin klubb når de kan starte trening, og det kan skje så snart som mulig.  

PS! Vi minner om søknadsfrist 1.mai (hvert år) om treningstid i kommunale idrettsanlegg (Harstadhallen, Minihallen, Stangneshallen, Landsåshallen, Seljestadhallen og Hålogalandshallen). Idrettslaget/organisasjonen må samle behovet og søke i en felles søknad for alle sine grupper/lag. 

Direktelink til søknadsskjema finner dere her. 

Spørsmål rettes til Harstadhallen på vakttlf: 95 28 79 73 / e-post: harstadhallen@harstad.kommune.no