Vi opplever for tiden svært mye svevestøv i Harstad. Utsatte grupper bør unngå å oppholde seg i nærheten av de mest trafikkerte veiene og andre områder hvor det observeres mye støv.

Ved målestasjonen ved Rv 83 på Seljestad måles konsentrasjonen av svevestøv kontinuerlig, og data overføres til nettstedet Luftkvalitet i Norge.

Det er målt spesielt høye konsentrasjoner av svevestøv i morgenrushet samt på ettermiddag/kveldstid. Den store byggeaktiviteten medfører også mye støv ellers på dagtid.

Kommuneoverlegen oppfordrer befolkningen, og da særlig personer med luftveissykdommer og alvorlige hjerte- og karsykdommer til å følge med på Luftkvalitet i Norge, og planlegge sin aktivitet ut fra anbefalingene som gis her.

Kommunen er i dialog med veimyndighetene og bygg- og anleggsbransjen for å se på tiltak som kan redusere svevestøvet. Vi oppfordrer eiere av bygg og parkeringsplasser å feie/koste for å bidra til mindre svevestøv.