Tirsdag 22.september fikk barn og voksne i Blåbærdalen barnehage gleden av å motta en sekk full av konkretiseringsmateriell for å lære barna om matematikk på en praktisk og konkret måte.

Evenskjer barnehage er den andre heldige barnehagen som vil få overrekket en mattesekk fra Tekna torsdag 24.september kl.10.

Erfaringer med bruke av mattesekk i barnehager
Husby barnehage i Kvæfjord fikk mattesekk i fjor og de gir følgende tilbakemelding:

«Vi har hatt mange strålende dager hvor vi har kunnet benytte oss av matte-sekken. Ukentlig er grupper med 4-åringer og 5-åringer på tur og det er spesielt de som har brukt sekken. Vi har et område med elv og bygge-virksomhet (hvor vi setter opp gapahuk). Så her har vi hatt bruk for muligheten til å måle lengde-enheter, måle volum-enheter. Det er også satt opp hinderløyper hvor mye av innholdet er tatt i bruk. Håper alle barnehager kan være like heldige som oss og ha en egen sekk med nettopp dette utstyret i, da har man det komplett med seg og alle vet hvor det ligger. Kjempeflott med tanke på å jobbe med fagområdet antall, rom og form og fagområdet natur, miljø og teknikk.»

Også i 2013 ble det delt ut mattesekker i barnehagene: http://www.ht.no/incoming/article7506659.ece

Utdrag fra Rammeplanen; kap 3.7 "Antall, rom og form"
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever glede over å utforske og leke med tall og former
  • tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
  • erfarer, utforsker og leker med form og mønster
  • erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligneerfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

Om Tekna
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 69 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturfag.