Bakgrunn

Det er ikke behov for, krav om, eller mulig å registrere positive selvtester. Det er heller ikke behov for, eller krav om, å få positiv selvtest bekreftet på kommunalt testsenter.

Om koronatesting og selvtester

Vi minner om:

 • Det er ikke lenger krav i Norge om å la seg teste mot covid-19, verken med hurtigtest eller PCR-test.
 • Det er heller ikke krav om å teste seg før innreise til Norge.

Dersom man etter eget ønske vil teste seg mot covid-19, kan man bruke selvtester, også omtalt som hjemmetester. Disse kan hentes gratis i ekspedisjon på Rådhuset. 
Husk å følge bruksanvisningen som følger med testen nøye, men du må også ta testen fra hals/svelg selv om dette ikke nødvendigvis står i bruksanvisningen. 

NB! I Norge er det ikke lenger mulig - eller krav om - å registrere positive selvtester. Det er heller ikke mulig - eller krav om - å få positiv selvtest bekreftet på kommunalt testsenter.

Private testaktører som tilbyr hurtigtest, PCR og attest for reise

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunens legevakt eller fastleger ikke tilbyr koronatesting, verken hurtig- eller PCR-test, utelukkende basert reise- eller attestbehov. Dersom du har behov for å teste deg med hurtigtest eller PCR-test, og/eller trenger den såkalte «fit to fly»-attesten, ta kontakt med private testaktører.

Tromsø og Bodø har følgende private testaktører:

 • Avonova Helse
  Adresse: Grønnegata 39, Tromsø 
   
 • Helsepartner Omsorg AS
  Adresse: Strandvegen 106, Tromsø 
   
 • Volvat Tromsø
  Adresse: Skippergata 7A, Tromsø 
   
 • Vaksineklinikken 
  Adresse: City Nord, Bodø 

 

Symptomer på covid-19

Les om symptomene her: Covid-19 – HelseNorge.no

Dersom du har behov for legehjelp, må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117).

Ved akutt alvorlig sykdom ring 113.