Onsdag innførte Harstad strenge lokale tiltak for å få kontroll på koronasmitten. Her er risiko- og tiltaksanalysen som er utarbeidet.

Alle de lokale tiltakene som er vurdert er sett i lys av aktuelle utbrudd. Utbruddet er i en tidlig og uoversiktlig fase. Kommunens risikonivå, det store omfanget av antall personer som kan være smitteutsatt og at vi trolig har å gjøre med en mer smittsom virusvariant, er lagt til grunn.

Med denne foreslåtte lokale tiltakspakken, er håpet at vi kan få kontroll og slå ned utbruddet, og spare barn og unge for særlig inngripende tiltak, slik som barnehage og grunnskole på rødt nivå.

 PS! Antall smittede og testede har økt siden rapporten ble utarbeidet.

► Risiko- og tiltaktsvurdering for Harstad kommune 2021 uke 9.pdf