Kontaktinfo:
Fredlyveien 17, 9411 Harstad
Telefon: 468 53 499
E-post: kanebo@laringsverkstedet.no
Internett: https://laringsverkstedet.no/barnehage/kanebo

Barnehagens særpreg:
Sentral og rolig beliggenhet med nærhet til skog og fjære. Egen løkkebane med gapahuk. Dyktig og stabilt personale.

Satsingsområde:
Trivsel og trygghet for store og små. Barna skal få positive opplevelser gjennom bruk av naturen og bli glade i å være ute! Språk- og begrepsutvikling i sentrum.

Åpningstid:
07.15 - 16.30

Antall plasser/alder:
48 plasser
0-6 år