Lean.JPG

Her fikk de en presentasjon fra våre piloter flykningteamet ved NAV Harstad, ved Kari Eltvik Hansen og May–Kristin Lomøy. Avd. tiltak funksjonshemmede. Hjemmetjeneste 2, ved Tore Meltzer, Suzann Pedersen og Mette Markussen om det de har jobbet med siden oppstarten i februar mnd.

Litt informasjon om de verktøy som brukes i forbindelse med læringslean. Grundig innføring av kontinuerlig forbedring med forbedringstavlen som selve «hjertet». Hvordan vi bruker forbedringstavlen i hverdagen. Ved å bruke forbedringstavlen aktivt, ønsker vi å oppnå en medarbeiderdrevet innovasjon og fokus på felles mål.