Det potensiale som ligger i godt lederskap og medarbeider drevet innovasjon (MDI), kan ikke ligge urørt, det er vår motivasjon.

Personalsjefen innledet med å fortelle om bakgrunn for Læringslean fase 1 og prosessen med å etablere samarbeidspartnere som kunne tilføre Harstad kommune nødvendig påfyll for å utvikle metoden videre. Personalsjefen brukte filmen Lean i Molde kommune som et eksempel på metode og arbeidsform i fase 1.

Deretter presenterte Bjørn Bergan fra Sintef ved bruk Vestre Toten kommune (VTK) sin opplæringsfilm om Lean, hva de tilfører oss i fase 2 og elementer fra VTK sin innføringsmodell. I fase 2 er Nav flyktningetjenesten og PU tjenesten Omsorg Sør piloter. Bjørn Bergan kom inn på hva vi ser og erfarer i pilotene og viste eksempel på synliggjøring av gevinst som en konsekvens av å utnytte de tanker og ideer som hentes fra ansatte og som gjennom tiltak påvirker og endrer driften.

Kari Bjørnerud Børthus VTK gikk deretter gjennom viktige faktorer for å lykkes og råd for veien videre i prosjektet. Det ble også drøftet viktige fokusområder i arbeidsmodellen, hva er viktig å ha fokus på først? Verdiskaping og kvalitet, eller kostnadskutt? Hva blir enklest og hvordan lykkes man best? Prosesskart over introprogrammet var i sin helhet hengt opp bak i lokalet slik at det var mulig for formannskapet å se de ulike prosessene i programmet slik det er i dag, samt ideell prosess med eksempel fra NAV Flyktningetjenesten.

Se vedlagte plansjer.

Jorunn Ervik
Leankoordinator