Det tas forbehold om minimum 10 deltakere på hvert av kursene.

Tirsdag 01.10.19 kl. 16.00 til kl. 18.00 for salgsnæringen

Tirsdag 01.10.19 kl. 18.00 til kl. 2100/2130 for skjenkenæringen

Sted: Rådhuset, kantina

Påmelding: Send e-post med navn på deltaker, fødselsdato, e-post adresse og arbeidssted til Hanne.Fagerheim@harstad.kommune.no innen fredag 27.09.19 kl. 12.00. E-posten til Hanne merkes med « Påmelding til kurs i Ansvarlig vertskap – salg eller skjenking»