Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel til oppføring av ny 6-avdelings barnehage for inntil 120 barn.