Planforslaget skal gi hjemmel for nåværende drift på gården og legge til rette for fremtidig utvikling av anlegget til næring,

bolig og brygge med tilhørende adkomst og parkering, også for busser. 

 

Planens innhold og virkninger er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse.

 

Planforslaget ligger ute  til offentlig ettersyn i tiden 28.04.2015 – 09.06.2015 i Rådhusets

ekspedisjon, Harstad kommune sine hjemmesider og på Harstad Bibliotek.

 

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 09.06.15 til

Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller på epost til

postmottak@harstad.kommune.no