Plan- og næringsutvalget har i møte den 10.04.2024 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for mobilitet og kommunikasjon til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11- 14.

Høring:
Kommunedelplanen ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 30.04.24 – 10.06.24 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på denne siden, under vedlegg.

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert senest 10.06.24 til

Harstad kommune,
Drift- og Utbyggingstjenesten,
9479 Harstad

eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no.

Merknadene/innspillene må være merket med 2023/6295