Harstad kommunestyre har i møte 31.03.22, sak 22/51, vedtatt Detaljregulering for kommunalteknisk anlegg og servicebygg for Norsk folkehjelp – Folkeparken.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av lager og kontorbygg til Norsk Folkehjelp med tilhørende parkering og atkomst fra Fjellveien. Planen ivaretar også eksisterende bebyggelse til Harstad Turlag og kommunalteknisk anlegg i området. 

Les helse saken her