Hovedverneombud 

Dag Gyltnes
Tlf: 913 06 217
E-post: Dag.Gyltnes@harstad.kommune.no

HMS-rådgiver 

Mona Paulsen:
Tlf: 402 01 613
E-post: Mona.Paulsen@harstad.kommune.no

Bedriftshelsetjenesten

Se eget dokument her