Kartet viser konsesjonsområdets yttergrense i tråd med konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Vedlegg