Sakslisten er følgende:

 • 001/23 Interpellasjon - Barnehus til Harstad!
 • 002/23 Interpellasjon - venteliste sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 • 003/23 Interpellasjon - Barnehagetilbud
 • 004/23 Spørsmål til kommunestyremøte 08.12.22 - prosess rundt ny brannstasjon
 • 005/23 Spørsmål til kommunestyret 08.12.2022 - beredskap vann på Kjøtta
 • 001/23 Hundelufteområde i Harstad kommune
 • 001/23 Endring av reglement for politiske styringsorganer
 • 002/23 Høringsuttalelse havbunnsmineraler
 • 003/23 KS debatthefte I - 2023 - Evne og kraft til å bære
 • 004/23 KS debatthefte II - Mellomoppgjøret
 • 005/23 Mulighetsstudie Esso-tomta
 • 006/23 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2023
 • 007/23 Detaljregulering for Havnegata 23 B - merknads- og sluttbehandling
 • 008/23 Hålogalandsrådet - endring av samarbeidsavtale
 • 009/23 Supplering meddommere til Midtre Hålogaland Tingrett

Du kan laste ned dokumentene her. NB Fila er nesten 20 mb, og er en midlertidig løsning til vi har innsynsløsningen på plass. Politikere kan se sakslisten og dokumentene i digdem.