Tusenvis av innspill fra innbyggerne ligger til grunn for planen som skal vise vei for samfunnsutviklingen i Harstad. Plandokumentet kan du lese her.

Harstads visjon gjennom mange år attraktiv hele livet er med denne planen utvidet med tre delvisjoner, som bygger på idéen om at et steds attraktivitet oppnås i samsvar med hvor attraktivt det er for å leve, arbeide og oppleve, og som tydeliggjør retningen for utviklingen av Harstadsamfunnet:

  • Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte
  • Attraktiv opplevelsesby tett på naturen
  • Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

Planen er basert på FN's bærekraftsmål. Det overordnede målet i planen er at Harstad har en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte - miljømessig, sosialt og økonomisk.

Og Ordfører Kari-Anne Opsal kommer med en oppfordring i sitt forord:

  1. Vær patriot og lokalsmart - bruk byen, lokale krefter og tilbud.
  2. Vi gjør mye bra i Harstad - fortell andre om det, ofte.
  3. La toleranse og raushet bli merkevaren vår.
  4. La oss satse på ungdommen, for framtidas skyld.
  5. Sammen får vi til mye mer.

Kommuneplan 2019-2031, samfunnsdel med langsiktig arealstrategi