Søknadsfrist 30.04.2022

Prioriteten er fremdeles arrangementsbedrifter, reiseliv og serveringsbedrifter, men alle kan søke.
Søkere som søkte på ordning 6, i 2022, og som ikke fikk støtte da, trenger ikke søke på nytt, da søknaden deres automatisk tas med til behandling nå i denne siste runden.

Alle kan søke, også de som har mottatt tilsvarende støtte tidligere.

Følgende prioriteres:

  • Reiselivsbedrifter

  • Serveringsbedrifter

  • Arrangementsbedrifter

Det kan søkes kompensasjon for hittil i 2022.

Søkere som ikke har mottatt støtte fra kommunal kompensasjonsordning tidligere, kan også søke med bakgrunn i omsetetningstap og/eller med bakgrunn i smitteverns-utgifter for 2021.

Søkere som søkte på ordning 6, i 2022, og som ikke fikk støtte da, trenger ikke søke på nytt, da søknaden deres automatisk tas med til behandling nå i denne siste runden.

Les mer om ordningen her.