Harstad har siden 70-tallet vært er en energiby, som det nordnorske tyngdepunkt for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet/Barentshavet. Fremtidens energiløsninger preger nå samfunnsdebatten. Profil og posisjon som olje- og energibyen Harstad er under utvikling og kanskje redefinering?
 
Harstad kommune samarbeider med programkomiteen for PETRO 2019 og inviterer til frokostseminar med korte presentasjoner av energi- og innovasjonsrelevante tema:
 
Energisystemer og –fleksibilitet ved Professor Bernt A. Bremdal (UiT)
 
Elektrifisering av produksjonsprosesser / verdikjeder:
• «Elektrifisering i verdikjeden for havbruk/energi» - eksempler fra GMVs produkter/tjenester ved Anders Breines - Overingeniør Grovfjord Mek. Verksted AS
• «Elektrifisering i (produksjonsprosesser) olje og gass» - eksempel fra Snøhvit ved Knut Vidar Larsen - VP operation & maintenance, Snøhvit, Equinor
 
Harstads EU–innovasjonsprosjekt for framtidsrettet energi-mix; GIFT-prosjektet ved  Bjørn Akselsen – Næringssjef Harstad kommune og Asbjørn Hovstø – CEO Hafenstrom AS
 
Innovasjonsrykte – regional attraktivitetsdriver ved Viserektor Kriss Rokkan Iversen (UiT)
 
«Energiperspektiver» ved Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg
 
FROKOSTSEMINARET er åpent for alle, og forutsetter ikke deltakelse på Petro 2019.
Meld deg på frokostseminaret (gratis) innen fredag 23.8 med denne linken:https://tinyurl.com/y4rbnc66 
Program og påmelding for PETRO 2019 finner du her: https://npf.no/konferansen/petro-harstad-2019/