Til aktører innen det frie kulturlivet i Harstad – kor, korps, lag og foreninger samt øvrige interesserte aktører.

Det utarbeides nå en ny strategisk kulturplan for Harstad kommune (2019-2030), som skal vedtas i kommunestyret høsten 2019. Dette er en plan som skal være et verktøy for utvikling, både for administrasjonen og politikere i Harstad kommune.

Prosjektgruppen har allerede mottatt mange innspill fra det brede kulturlivet i Harstad.

- Vi ønsker nå å samle ulike interessefelt innen kultur for å enda tydeligere få frem de utfordringer og muligheter som finnes innen kulturområdet. Hvordan er status i dag; finnes det for eksempel  felles utfordringer som krever visse tiltak for at de ulike aktører innen det frie kulturlivet kan videreutvikle seg å bestå som viktige ressurser for Harstads kulturliv? Hvordan kan kommunen bedre tilrettelegge for samarbeid mellom de ulike aktører, organisasjoner, initiativer og arrangementer?

Dette ønsker vi å komme nærmere inn på i et dialogmøte lørdag 16.mars kl 12:00 – 14:00 ved Harstad bibliotek.

- Vi ser frem til å møte dere og få ett innblikk i deres tanker rundt kulturbyen Harstad i dag  - samt hvordan dere mener Harstad kommune bedre kan bidra som samarbeidspart og tilrettelegger.

Det vil bli satt fokus på hovedtrekk fra de innspillene som allerede er meldt inn, samt at det åpnes for kommentarer. Vi ønsker tilbakemelding om det er noen som ønsker å holde ett innlegg (2-3 min).

Vi håper at du/dere har mulighet til å delta. Påmelding ved å svare til Gunn-Ellen.Kroto@harstad.kommune.no.

Hjertelig velkommen!