Harstad kommune går i gang med å skrive ny strategisk kulturplan og vi vil høre hva du tenker.
Hvordan skal Harstad bli en bedre kulturby?
Hva skal til for at enda flere skal få mulighet til både å oppleve og å delta i kulturlivet?
Du kan sende ditt innspill skriftlig via dette skjemaet innen 15. mai.