Program: Innovasjonsprosjekt innen fornybar energi, transport, og særlige kystutfordringer

11:00 – 13:00

Hålogaland Kraft og Harstad kommune er 2 av 17 partnere i EUs forsknings- og innovasjons-prosjekt “GIFT” (Dekarbonisering av energisystemer på øyer).

  • Bjørn Akselsen, næringssjef Harstad kommune
  • Manuela Frete, prosjektleder HLK og Harstad kommune

BLÅTT visnings- og opplevelsessenter – kunnskaps- og innovasjonsprosjekt for Harstadregionen

  • Bjørn Akselsen, næringssjef Harstad kommune
  • Pål Skavås – seniorkonsulent i KUPA

Samarbeid og innovasjonsprosjekter for havbruksnæringen i Sør-Troms

  • Pål Skavås – seniorkonsulent i KUPA

Du melder deg på arrangementet via Arctic Innovation Week