Det ble tatt 324 koronatester i Harstad fredag. Av de har vi fått svar på 250 - Så langt er det ingen som har testet positive av disse. Vi mangler  enda 74 prøvesvar, og regner med å få dem i morgen. 

Det er veldig gledelig at ingen flere er smittet så langt. Det er mange som var på Sams lekeland som har testet seg, det er vi også glade for - all honnør til folk som lyttet til meldingen om å teste seg. Foreløpig ser det ikke ut til at noen er smittet der. 

Lørdag er det testet 109 personer - og vi har 52 negative hurtigtester. 

Vi kan spore smitteveien til alle de positive prøvene de siste dagene, det er vi også veldig glade for. 

Vi har fått bekreftet at en av de som er smittet i utbruddet er smittet av den britiske varianten, men vi venter enda på svar på vår første  prøve som ble sendt inn.