Nytt år og nye (kurs-)muligheter!

Også første halvår 2013 har NAV Arbeidslivssenter Troms et omfattende kurstilbud for IA-virksomheter.

Kursene er en viktig del av vårt bidrag til den enkelte virksomhet for å nå målene i IA-avtalen.

Viser spesielt til kursene som er lagt til Harstad:

  • 12.02.2013 – Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv
  • 28.02.2013 - Hvordan lage en god oppfølgingsplan?
  • 14.03.2013 – Få fart på IA-arbeidet!
  • 11.04.2013 – Best sammen! Tilrettelegging for ansatte i barnehage
  • 25.04.2013 – Sykefraværsoppfølging. Trinn 1: Grunnkurs
  • 07.05.2013 – Sykefraværsoppfølging. Trinn 2: Oppfølging i praksis
  • 28.05.2013 – Fra fravær til nærvær, - helsefremmende arbeidsplasser
  • 06.06.2013 – «Sees i morgen» - fordypningskurs. Kriser og stressmestring i et psykisk helseperspektiv

For ytterligere informasjon om de enkelte kursene og påmelding; se kurskatalog (PDF) eller http://www.nav.no/Lokalt/Troms (kurs for virksomheter i Troms)