HVATEMAMÅLGRUPPE
FagdagBTI – fagdag 16.10.24. Innhold for dagen kommerBTI-ressurspersoner og ledere
E-læringskursBarn som pårørende – hvordan fange opp og følge opp barn som pårørendeAnsatte i helse- og omsorgstjenesten
E-læringskursKoordinator og individuell plan – innsikt i hva samarbeid om koordinering og individuelt planarbeid handler omFor ansatte som skal jobbe som koordinator med eller uten IP, ansatte i kommunen
Nettressurs

Ny barnevernslov 01.01.23 – 8 videoer som tar for seg kap. 1-8 og kap.12 i ny barnevernslov

 

Ansatte i barneverntjeneste, alle som jobber med barnevern
NettressursJeg vet - læringsressurs om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheterAnsatte i barnehage og skole
NettressursSamtaler med barn – utvikle og øve snakkekompetanseAnsatte som jobber med barn og unge
NettressursSamtale med foresatte – verktøy for å kartlegge er problem og strukturere en samtale – den nødvendige samtalenAnsatte i barnehage og skole
WebinarTil barns beste. Hva betyr det i praksis? – Gjennomgang av konkrete momenter i BTI-verktøyet Barn beste-modellenAlle ansatte som jobber med barn og unge
Nettressurs

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - Helsedirektoratet - Nasjonal faglig retningslinje

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Helsedirektoratet - Nasjonal veileder

Psykisk helsearbeid barn og unge - Helsedirektoratet (Kapittel 3) - Nasjonal veileder

Alle ansatte som jobber direkte/indirekte med barn og unge

Nettkurs

 

 

Traumeforståelse og traumebevisst omsorg – gir kjennskap til sentrale teorier og forståelsesmodeller om psykiske traumer og kjennskap til grunnleggende element i traumebevisst omsorg, for bruk i ditt arbeid med barn/ungeAnsatte som jobber med barn og unge
E-læringskurs

Barnets beste på individnivå - praktiske ekesmpler og veiledning i hvordan gå frem for å vurdere barents beste i ditt arbeid

Barnets beste på systemnivå - hvorfor og hvordan vurdere barnets beste på systemnivå

Ansatte som jobber med barn og unge
E-læringskurs 

Barns rett til å bli hørt på individnivå - hvorfor er det viktig og hva betyr barns medvirkning på individnivå

Barns rett til å bli hørt på systemnivå - hvorfor er det viktig og hva betyr barns medvirkning på systemnivå

Ansatte som jobber med barn og unge