Harstad kommune starter prosjektet «Mulighetsstudium for Øyriket» for å se på fremtidige muligheter for øysamfunnene. I den forbindelse inviteres det til folkemøte på grendehuset «Trudvang» på Bjarkøy 27. januar kl. 12:00-14:00

Bred invitasjon

- På møtet vil ordfører Marianne Bremnes og kommunens næringsavdeling komme med informasjon om studiet samt større prosjekter som har konsekvens for Øyriket, slik som breibandsprosjektet og Bjarkøyforbindelsen, sier næringsrådgiver i Harstad kommune, Per-Åge Nygård.
Deretter inviteres alle, både fastbeboende og de med fritidsboliger, til å være med å diskutere muligheter i grupper.
- Ta med deg naboen og møt opp, er oppfordringen fra Nygård.

Fremtid

De som møter, får får si det de har på hjertet om muligheter innenfor flere temaer:

  • Kultur, reiseliv, deriblant vikinge-turisme
  • Havbruk og landbruk
  • Etablering av nye bedrifter
  • Næringsarealer og infrastruktur
  • Nye muligheter etter Bjarkøyforbindelsen
  • Eventuelt

Vekst

- Vi  ønsker å få dere som tilhører Øyriket på banen i en diskusjon om nåtid og fremtid. Målsetningen er å finne ut hva man skal leve av i fremtiden i Øyriket og hvordan vi skal skape vekst og attraktivitet. Vi ønsker spesielt at dere med egne ideer og prosjekter deltar. Vi vet at 2/3 av nye arbeidsplasser i dag skapes i oppstartsbedrifter og småbedrifter, og ønsker å oppmuntre dette, sier Nygård, som ber de som har spørsmål og innspill, ta kontakt.

Kontaktinfo

Næringsrådgiver Per-Åge Nygård
tlf: 907 67 533
mail: per-age.nygard@harstad.kommune.no

Ferge

Det går ferge fra Fenes (Grytøy) kl 10:35 (fremme Bjarkøy 11:15)
Ferge fra Bjarkøy går kl 14:30 og kl 15:55.

Flere møter

Vi planlegger et mindre arrangement på Lundenes, og et mindre møte på Sandsøya i første halvdel av februar, for å inkludere flest mulig i prosessen.