De søker om tillatelse til mudring og sprenging i sjø ved Larsneset i Harstad havn, og dumping av rene masser i sjø ved Harstadbotn. Innbyggere i Harstad har mulighet til å uttale seg i saken til Fylkesmannen innen 30. juni 2020. Du finner søknaden på Fylkesmannens nettside.