Høringsbrev

Vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark

Tiltaksprogram for Troms og Finnmark vannregion

Handlingsprogram for Troms og Finnmark vannregion

Veiledning til høringsinnspill

Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tffk.no eller Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø. Vi foretrekker innspill per e-post. Høringsinnspill merkes med «Høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion og saksnummer 21/04725». 

Frister for innspill er 31. mai 2021.

Ved spørsmål til høringsdokumentene, ta kontakt med: