Fra skoleåret 2022/23 vil Harstad kommunes prosjekt «Tore Hunds rike» i samarbeid med skoleledelsen i Harstad og samarbeidspartnere tilby regionens skoler tverrfaglige undervisningsopplegg for 6. og 7. trinn samt ungdomstrinnet

 

Seljestad ungdomsskole ved rektor Ellen Knutsen Andreassen og lærere har vært sentrale i utarbeidelsen av opplegget for ungdomstrinnet.

Hovedtemaet for undervisningsopplegget er vår regions rike vikinghistorie der Tore Hund og hans familie spiller hovedrollen. Den norrøne og den samiske historien fra vår region er mektig – og til nå – underkommunisert. I dag er det kun 6. trinn ved alle skolene i Harstad som får tilbudet om å besøke Trondenes Historiske Senter og det gode undervisningsopplegget de har der gjennom samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

Her er planene så langt:

  • 6.trinn: besøk på Sør-Troms Museum (allerede etablert og velrennomert. I forbindelse med undervisningsopplegget vil elevene nå også få et opplegg før og etter besøket)
  • 7.trinn: besøk og befaring på historiske Bjarkøy. Deretter skal elevende utarbeide presentasjoner for 1.-5.trinn på egen skole

Ungdomstrinnet: 8. trinn: Besøk fra Várdobáiki museum, som forteller om Tore Hunds čehporis. 
Tore Hund blir regnet som Olav Trygvassons banemann under slaget på Stiklestad. På seg hadde han et for oss interessant klesplagg. Det står skrevet i Snorre Sturlassons Kongesagaer: Tore Hund hadde hatt finneferden disse to vintrene, og han hadde begge vintrene vært lenge på fjellet og vunnet seg mye gods. Han hadde mange slags handel med finnene. Han lot gjøre til seg tolv reinsdyrskofter at ikke noe våpen bet på dem, enda mindre enn på en ringbrynje. I 2021 initierte Várdobáiki prosjektet Tore Hunds kofte (gákti), finansiert av Kulturrådet, Sametinget og Nordland fylkeskommune. Vårt mål var å løfte det samiske perspektivet i historiefortellingen fra vikingetiden nasjonalt. Dette ville vi gjøre gjennom å lage Tore Hunds gákti i tidsriktig formgiving. Resultatet er nå utstilt på Várdobáiki museum på Evenskjer frem til oktober. I undervisningsopplegget vil det utarbeides en mobil versjon av utstillingen.

  • 9.trinn: Ungt Entreprenørskaps Innovasjonscamp med ulike tema tilknyttet historien og jubileet. Dette ble testet ut i februar i år med stor suksess.
  • 10.trinn: «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende i samarbeid med pedagog.

Tilrettelagt

Det er et håp at alle skoler i Harstad kommune vil ta i bruk undervisningsopplegget. Kvæfjord og Tjeldsund kommuner har også meldt sin interesse

Det jobbes også med et eget opplegg for barnehagene i regionen,  Det er også planlagt et eget ungdomsprosjekt – Ungdommens hærpil, i samarbeid med ungdomsrådet.

Bakgrunn

  • Harstad kommune og mange samarbeidspartnere er med i det store nasjonale jubileumsarbeidet Nasjonaljubileet – Norge i 1000 år. Med «Tore Hunds rike» er vi markeringsregion i 2023 med temaet Ressurser og rikdom.
  • Barn og unge er en viktig målgruppe for jubileet. Et av tiltakene er dette tverrfaglige undervisningsopplegget. I dag er det kun 6. trinn ved alle skolene i Harstad som får tilbudet om å besøke Trondenes Historiske Senter
  • Den norrøne og den samiske historien fra vår region er rik og mektig – og til nå – underkommunisert. Ved å gjøre historien kjent gjennom dedikerte prosjekter allerede fra småtrinnet på skolen og videre opp til mellom- og ungdomstrinnet, ønsker vi å bygge stolthet og identitet hos barn og unge

Den aller beste tilbakemeldingen fra rektorene er at denne tverrfaglige satsinga ikke skal skje kun i jubileumsåret 2023, med også i årene etterpå.

https://itorehundsrike.no/

https://norgeitusenaar.no/#norge_i_tusen_aar