Se opptak av møtet her. 

Hver sak har sitt eget kapittel, så det er mulig å gå direkte til hver enkelt sak.