Harstad Tidende har mandag 13. januar et oppslag om folkehelsesituasjonen i Harstad. Her er dokumentet som ligger til grunn for saken. 

Enhet for helse og mestring har vært ansvarlig for utarbeidelsen av dokumentet. Dokumentet tar for seg sentrale tema som påvirker befolkningens helse og har som mål å gi et overordnet blikk på utfordringsbildet i kommunen.

I tillegg til områdene som er beskrevet i oversiktsdokumentet, er det temaer som er ønsket belyst, men som det per i dag ikke finnes god nok oversikt over til å presentere.

Oversiktsdokumentet inneholder ingen endringsforslag eller anbefalte tiltak. Dokumentet skal belyse de utfordringene Harstad har, og være et grunnlag for videre planlegging og prioritering. Oversiktsdokumentet skal være en del av grunnlaget for kommunens planstrategi og være et sentralt dokument i utarbeidelsen av andre planer og strategier i kommunen. Dokumentet er også anbefalt brukt i det politiske arbeidet med prioriteringer, vurderinger og evalueringer av innsatsen innen folkehelsearbeidet.

Her finner du dokumentet.