NB! Tester du positivt, ønsker vi at du registerer dette her

Følgende personer er prioritert ved utlevering av tester:

 1. Ved symptomer
  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.
    
 2. Ved kjent eksponering
  • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
  • Kun ved symptomer: Personer som får varsel i «Smittestopp».
    
 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.
  • Jevnlig testing i enkelte miljøer.
    
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.

Tester deles ut ved følgende steder:

 • Rådhuset, servicetorget, i dennes åpningstid
 • Luftveisklinikken, ved bestilling på forhånd (helseboka)