Hittil i år er det født 180 barn i Harstad. Det er fire flere enn på samme tidspunkt i fjor. Antall døde er 146, noe som er sju flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det gir et fødselsoverskudd på 34.

Tallene for netto flytting, inklusive innvandring og utvandring, er på -1. 

Folketall og folketallsutviklingen i de største bykommunene i Nord-Norge hittil i år:

Tromsø 77.765 (+221), Bodø 52.803 (+263), Rana 26.084 (-8) og Narvik 21.551 (+21)

Folketall og folketallsutviklingen i de andre kommunene i Hålogalandsrådet år:

Tjeldsund 4.164 (-37), Kvæfjord 2.876 (+87), Evenes 1.305 (-29), Ibestad 1.259 (-30), Gratangen 1.071 (+1) og Lavangen 978 (+8)