Ved årsskiftet 2021 utgjorde Harstads befolkning 24 738 personer, en økning på 35 personer i løpet av 2020. Årsaken til økningen er fødselsoverskudd og høyere innvandring enn utvandring.

Fødselsoverskuddet får vi på tross av lave fødselstall. 231 fødte i 2020 utgjør det nest laveste antallet i løpet av det siste tiåret. Færre døde enn normalen for samme periode gjør likevel at vi får et fødselsoverskudd på 42 personer, et antall vi må tilbake til 2015 for å finne.

Harstad har i 2020 hatt den laveste innvandringen på ti år, men tilsvarende laveste utvandring gjør likevel at vi får en netto innvandring på 94 personer. Motsatt har Harstad hatt den høyeste innenlandske tilflyttingen på ti år med 970 tilflyttere. Innenlandsk utflytting i tråd med det man normalt kan forvente gir oss likevel negative tall for innenlandsk flytting, og totalt sett får vi en netto innflytting; utenlandsk og innenlandsk, på -9 personer. 

Sammenlignet med andre byer i Nord-Norge ligger Harstad midt på treet når det gjelder befolkningsvekst. Bodø og Tromsø har klart størst tilvekst, med henholdsvis 203 og 121 personer. Alta og Harstad har begge en liten tilvekst, mens Narvik, Rana og Sortland har negativ utvikling.