Vår plan bygger på eksisterende planverk, erfaringen fra influensavaksineringen i oktober og instruksene til sentrale myndigheter. Vaksinasjonsarbeidet forventes å være ressurskrevende og langvarig, og en rekke av kommunens enheter og avdelinger er med i planleggingen og gjennomføringen.

Vi planlegger for vaksinering i både stor skala og i mindre skala, alt etter hvor mange vaksinedoser vi får, og hvilken vaksine vi får tilgang til. De ulike vaksinene skal håndteres på ulike måter, og vi planlegger for flere scenarier, fra bruk av Harstadhallen ved en massevaksinasjon over kort tid, til mindre lokaler der vaksineringen skjer over lenger tid.

Uansett vil vi starte vaksineringen av beboere i sykehjem og omsorgsboliger først, sammen med de aller eldste. Deretter vil vi vaksinere eldre over 65 år og personer mellom 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Så vil helsepersonell med pasientnært arbeid få sin dose, før resten av befolkningen får tilbud om vaksinering.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Koronavaksine og vaksinasjon er frivillig og gratis.