Folkehelseinstituttet planlegger å starte utsending av koronavaksine til hele landet i løpet av uke 1, 2021. Den første koronavaksinen som blir tilgjengelig er Comirnaty (BioNTech og Pfizer). I den første leveringen vil Harstad kommune motta 95 doser. Disse vil bli tilbydd beboere i sykehjem i Harstad, i henhold til prioriteringslisten til regjeringen.

-Internt i Harstad har vi prioritert å tilby vaksine først til beboere på de sykehjemmene der smittevern er mest komplisert eller arbeidskrevende, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

Vi forventer at dette vil pågå i de tre første ukene av januar.

Fordelingsnøkkel

Det er laget en fordelingsnøkkel som tildeler antall doser på kommunenivå på basis av antall personer i risikogruppene i den aktuelle kommunen. I starten vil fordelingsnøkkelen baseres på antall personer 65 år og eldre, fordi alder er den desidert største risikofaktoren. Underveis vil den kunne justeres og vil deretter også inkludere de som er 18-64 år med en underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp eller død.

Tester systemet

Alle kommuner vil få tilbud om ukentlige leveringer fra uke 1, forutsatt at det ikke blir forsinkelser i leveransene fra Pfizer og forutsatt at kommunene selv er klare for å motta dosene.

-Det er valgt å sende ut doser til alle kommuner ukentlig nå i starten, selv om det vil bli svært få doser for de minste kommunene. Dette gir en anledning til å teste distribusjonssystemet og vi får testet ut våre planer med relativt få doser, sier Holte.

Dosene

Vaksinen skal settes i to doser med 21 dagers mellomrom. I de tre første ukene av forsendelsene vil vi bare motta doser for å vaksinere personer med dose 1.

Etter hvert vil vi få en kombinasjon av dose 1 og 2.

-Det vil kunne være en del som av ulike grunner ikke møter opp til å bli vaksinert med dose 2. De dosene vi da får til overs kan brukes til dose 1 på de som vi har på en reserveliste. Vaksinen må brukes innen tre dager etter at vi har mottatt den, så vi lager nå et system der alle i de prioriterte gruppene kan registrere seg.

Alle må registrere seg

Kommunen har valgt systemet Helseboka – som er utviklet i Harstad – som sitt system for å få gi time til de som skal ha vaksine. Det betyr at alle må registrere seg i helseboka for å kunne få vaksine. Dette vil være klart i løpet av romjula. Mer informasjon om dette vil komme i romjula eller i starten av januar.

bokmal_vaksine_generell_digital_brosjyre_Page_1.jpg

bokmal_vaksine_generell_digital_brosjyre_Page_2.jpg