Mange har fått ut nye dunker til avfall, men foreløpig skal du gjøre som før. 

Se tømmekalenderen her

HRS kan ikke begynne med det nye systemet før alle har fått ut de nye dunkene. Det er fordi HRS trenger litt tid internt til å legge om alle rutene og få de inn i systemet.

Så selv om dunkene settes ut nå, så må våre innbyggere belage seg med å vente til nærmere månedsskiftet oktober/novmber før de får oppdatert tømmekalenderen. De som har fått dunkene ut først, er også de som blir å få oppdaterte tømmekalendere først.

I påvente av at ordningen skal trå i kraft, må dere innbyggere gjøre som dere alltid har gjort. Rest- og matavfall sorteres hjemme. Så kan dere selvsagt velge om dere vil bruke returpunktene til glass- og metallemballasje samt papir, eller om dere vil oppbevare det hjemme til HRS er klare med de nye rutene. Dere kan selvsagt også velge om dere vil sortere ut plastemballasjen, men da bør de prøve å komprimere dette så mye som mulig – eller levere det inn hos HRS på Stangnes inntil videre.

De nye rutene vil automatisk dukke opp i appen på mobiltelefonen og i tømmekalenderen på nett når HRS har lagt dette inn.

Her er eksempel på hvordan boksene skal brukes: 

Matavfall: Dunk med brunt lokk

Alt som kan brytes ned og bli til jord skal kastes i matavfall. En tommel-fingerregel er: Kan det spises, skal det kastes i matavfall.

Eksempel:
• Matrester
• Tørkepapir og servietter
• Eggeskall, teposer og kaffegrut
• Små mengder blomster (ikke potter)

Bleier, emballasje til mat og plast er eksempler på ting som ikke skal sorteres som matavfall. Husk å bruke bioposer til matavfallet ditt.

Plastemballasje: Dunk med lyst grått lokk

Dette er myk emballasje av plast som har inneholdt et annet produkt. Fjern produktrester og skyll emballasjeplasten i kaldt vann før den kastes. Svært skitten plast skal kastes som restavfall.

Eksempel:
• Ketchup- og sjampoflasker
• Emballasjeplast fra pålegg som for eksempel salami, hvitost ol.
• Plastposer/bæreposer
• Plastkanner, beger o.l. (rømmebeger, yoghurt o.l.)
• Kaffeposer, potetgullposer (har de sølvfolie på innsiden, må de kastes
i restavfall)

Restavfall: Dunk med mørkt grått lokk

Det av hverdagsavfallet som ikke kan sortes som noe annet, skal sorteres som restavfall. Batterier, farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes i restavfallet.

Eksempel:
• Støvsugerposer
• Bind og bleier
• Hundeposer og kattesand
• Bomull, plaster og gasbind
• Snus og sneiper
• Engangslinser

Papir og drikkekartong: Dunk med blått lokk

Her kan du kaste alt av papir og drikkekartong. Bølgepapp (hvor man i tverrsnittet av pappen ser tydelige bøler) skal ikke kastes sammen med papir og drikkekartong, men bringes til nærmeste miljøstasjon.

Eksempel:
• Reklame
• Magasiner, aviser, kataloger
• Bøker uten stiv perm
• Drikkekartong (husk returkartong-
lotteriet)
• Konvolutter og gråpapir
• Emballasjekartong

Glass- og metallemballasje:  Dunk med oransje lokk

Alt av emballasje bestående av enten glass eller metall, som du har hatt mat og drikke i, kan sorteres som glass- og metallemballasje. Husk å skylle glass- og metallemballasje i kaldt vann.

Eksempel:
• Flasker uten pant
(øl- og vinflasker)
• Syltetøyglass
• Taco- og barnematglass
• Hermetikk
• Kaviar- og majonestuber
• Aluminiumsfolie og -former
• Metallkorker
• Drikkebokser uten pant