En av hovedutfordringene for vann- og avløpstjenesten er oppsamling av matfett i avløpsrørene. At fettet fra julemiddagen kastes i vask eller toalett kan nemlig skape store utfordringer for deg, for naboen og for det kommunale ledningsnettet hele veien til renseanlegget. I verste fall kan det oppstå driftsproblemer i ledningsnettet, noe som fører til at noen må avbryte julemiddagen for å dra på jobb.

Vi kan alle være med å bidra til at noen slipper å jobbe unødvendig i jula.

La matfettet stå til det stivner for så å kaste dette i matsøpla. Er det fett som ikke stivner kan du samle det i en tett emballasje, for eksempel en melkekartong og kaste det i restavfallet. Det verste du kan gjøre for dine egne og andres avløpsrør er å kaste matfettet i vasken eller i toalettet. Varmt vann og såpe hjelper ikke, fett vil nemlig stivne igjen når det kommer lengre ut i ledningen og det blir kaldt.

Ta godt vare på hverandre i jula og minn hverandre på hvor matfettet skal kastes;

  • Matfettet skal i matsøpla
  • Fett som ikke stivner kan du samle i en tett emballasje og kaste i restavfall

Se også www.fettvett.no