Det ble innført gratis parkering i Harstad sentrum med virkning fra og med i dag til og med 30 april. Det bestemte formannskapet, som hadde sitt første digitale møte tirsdag. Dette gjøres for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. MEN - husk at resten av reglene for parkering gjelder - ikke på handicap-plasser hvis du ikke har lov, og ikke for nært kryss eller på fortau.

 

Oppdatert 31. mars 2020: 

Etter en liten uke med gratis parkering registrerer vi at flere ikke forholder seg til tidsbegrensningen på parkeringsplassene. Dette skaper problemer for blant annet snørydding.  Er du i tvil hva som gjelder der du ønsker å parkere, se på skiltene.  Parkeringskiltene gjelder i kjøreretningen fra der de er satt opp og til neste parkeringskilt eller veikryss.

Trafikkreglene gjelder for øvrig fortsatt. Det vil si at det blant annet ikke er tillatt å stå helt eller delvis på fortau, nærmere enn fem meter til et kryss, på fotgjengerovergang eller parkere uten HC-tillatelse på plasser reservert forflytningshemmede.  Da slipper dere bot - og vi får bedring.