Fra klokken 1400 mandag 22. mars gjøres det lettelser i den midlertidige forskriften om forebygging av koronasmitte i Harstad. 

Forskriften i sin helhet gjelder til fredag 26. mars kl 1400, men det er gjort lettelser for organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år innendørs. 

Forutsetninger:

  • Maksimalt 10 personer i hver gruppe for barn og unge mellom 13 år og 20 år.
  • Maksimalt 20 personer i hver gruppe for barn under 13 år.
  • Det skal ikke pågå andre idretts- og fritidsaktiviteter på samme sted.
    Dette betyr at det ikke skal pågå andre idretts- eller fritidsaktiviteter samme sted. Med «samme sted» menes samme fysiske sted. Dette innebærer at det er tillatt at flere grupper gjennomfører idretts- eller fritidsaktiviteter i Hålogalandshallen, Harstadhallen, og lignende, forutsatt at de ulike gruppene ikke blandes sammen.
    De forskjellige idrettene og aktivitetene må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, Norges idrettsforbund og særforbunds koronavettregler.

Det blir også tillatt med skolesvømming og svømmetrening for barn og unge under 20 år.

Faste grupper
Gruppene skal være fast. Trener/instruktør/tilrettelegger skal følge sin faste gruppe. Det bør tilstrebes at barn og ungdom som går på skoler som er i rødt tiltaksnivå ikke blandes sammen med andre kohorter. 

For idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg til de som deltar på aktiviteten.

Avstand
Alle som er til stede skal følge nasjonale smittevernsanbefalinger, herunder skal alle holde minst 1 meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. Kravet om 1 meters avstand gjelder imidlertid ikke under utøvelse av aktiviteten.

Utendørs
Forskriften regulerer ikke deltakelse på organisert idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Her gjelder de nasjonale reglene, anbefalinger og retningslinjene.Per dags dato er gjeldende anbefaling at det ikke skal være flere enn 20 personer i hver gruppe som gjennomfører idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Også her kan for eksempel flere grupper gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter på samme fotballbane, men under forutsetning av at gruppene ikke blandes sammen.

Les hele forskriften her