NB! Egen informasjon vil bli sendt ut fra hver enkelt barnehage. Her finner du informasjon til foreldre på flere språk.

Barnehagene følger den nasjonale veilederen om smittevern i barnehager, som gir klare føringer for barnehagedriften.  

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna 
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt i barnehagen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom. Dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge eller hente barn i barnehagen. 
Hvis barna blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.
Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Sammen får vi det til

Denne situasjonen er utfordrende og uforutsigbar også for oss i barnehagene, på samme måte som resten av samfunnet. Vi er derfor avhengig av at foresatte samarbeider godt i en krevende tid. Dere skal være trygge på at barnehagens ledelse og de ansatte gjør alt vi kan for å skape et så godt og trygt tilbud som mulig.  Ta kontakt med barnehagen din hvis du har noen spørsmål.