§ 1
Det er adgang til jakt etter elg i hele Harstad kommune.

§ 2
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:
Harstad kommune
Minsteareal i dekar
Sandsøya: 1000 dekar
Grytøya: 1500 dekar
Resten av kommunen: 3000 dekar

§ 3
Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024 og samtidig oppheves forskrift-2018-09-21 nr. 1373 om adgang til jakt på elg og fastsetting av minsteareal, Harstad kommune, Troms.