Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2020 – 2023 m/betalingsregulativ for 2020 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §14). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 5. desember 2019.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 21.11.2019 og i 14 dager.

Ved spørsmål kan Harstad kommunes økonomisjef John G. Rørnes, mobil 91 31 53 48, e-post john.rornes@harstad.kommune.no

Saken inneholder følgende elementer: