Harstad kommune har ukentlig gjort vedtak om karantenebestemmelser for tilreisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Telemark, Innlandet og Vestland.
Kommuneoverlegene i Harstad, Kvæfjord og Evenes tilrår at det ikke gjøres nytt karantenevedtak, og formannskapet i Harstad har fulgt anbefalingen. 

Begrunnelsen er at Harstad nå er i fase 2 av pandemien. Det er påvist smitte i Harstad hvor vi ikke har lykkes å spore smitten fra andre kommuner eller utlandet. Dette ender mye av den tidligere faglige begrunnelsen for å ha ekstra strenge karanteneregler for innreisende i være kommuner. Helsedirektoratet er tydelige på at unødvendige reiser skal unngås.
Kommuneoverlegene i Harstad, Kvæfjord og Evenes har derfor anbefalt å ikke videreføring av karantenevedtaket. Det var formannskapet i Harstad enig i. Vedtaket blir dermed ikke forlenget etter 23. april.