Fødselstallene i Harstad har de siste årene minket. I 2017 ble det født 210 nye harstadborgere, mens tallet i 2013 var 280. Så langt i år er det kommet 210 barn til verden i Harstad. Det er også gledelig å se at tilflyttingen vokser i tredje kvartal, slik at vi i dag er flere harstadværinger enn noen gang tidligere.  Du kan se alle tallene hos Statistisk sentralbyrå